• Najaarsmijmering.
  • Bindschema 2020 bekend
  • Finale NK vliegvissen 2019
  • Eerste clubzondag groot succes.
  • Zomer Visactie
  • EFFA Werpdagen 2019
  • Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2019
  • VLIEGVISCURSUS NNVV 2020
  • Black Mop-fly
  • Goede vangsten met de Buzzer