• Nieuwsbrief 53 VNV
  • EFFA werpdag  Assen 30 okt 2016
  • Henk De Vogelbokaal 2016
  • Snoektrip De Wold AA
  • Examen VNV werpcertificaat 25 september 2016
  • Uitnodiging voor de 1e Noordelijke binddag.
  • Laatste cursusdag VNV Rano werpcertificaat
  • Summerbreak 2016